Spēle “Vērtību ABC”

Spēle „Vērtību ABC” ir izstrādāta projektā „Eiropas pēdas Latvijā”, kura laikā vairāk nekā 800 jauniešu no visas Latvijas dalījās ar savām vērtībām. „Vērtību ABC” aktualizē latvisko identitāti veidojošās vērtības, rosinot nostiprināt un papildināt savas zināšanas par Latvijas kultūrtelpu dažādos Read more

Read More

Valsts prezidenta saruna ar jauniešiem “Kā atdzīvināt vārdus?”

Mēdz gadīties, ka mēs lietojam vārdus, kuru nozīmi esam apguvuši, nevis izpratuši. Kā rakstīto un runāto vārdu iemiesot dzīvē?‘Saruna  veltīta 3 svarīgām vārdšķirām – lietvārdiem, darbības vārdiem un īpašības vārdiem. Sarunas gaitā tiek analizēts, kas ir likums, demokrātija un Read more

Read More

Līdzdalīga budžetēšana skolā

Projektā “Skolēnu līdzdalības tīkls”  ir izstrādāti noderīgi un daudzveidīgi materiāli: faktu lapas, rokasgrāmata, plāni, video, lai soli pa solim izskaidrotu līdzdalīgas budžetēšanas nozīmi un ieviešanu skolā. Līdzdalīga budžetēšana iesaista skolēnus lēmumu pieņemšanā,  piešķir lomu savas skolas budžeta noteikšanā, māca Read more

Read More

Eirobarometrs par Eiropas Jaunatnes gadu

Eiropas Jaunatnes gadam būtu jāmaina paradigma, kā iesaistīt jauniešus politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Gada mērķi ir uzklausīt, iesaistīt Eiropas jauniešus un veicināt konkrētas iespējas. Eirobarometra zibensaptauja skaidri parāda, ka tieši to vēlas arī jaunieši ES.

Ar pētījumu var iepazīties ŠEIT!

Read More

Jauniešu līdzdalība un
skolēnu pašpārvaldes:
esošā prakse un potenciāls attīstībai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iniciēja šī pētījuma īstenošanu un pētījumam bija divi galvenie mērķi: (1) apzināt skolēnu pašpārvalžu darbības esošo praksi un potenciālu attīstīt pašpārvaldes kā skolēnu sabiedriskās un pilsoniskās līdzdalības mehānismu; (2) izvērtēt atklāto projektu konkursa ietvaros īstenoto Read more

Read More

Video lekciju cikls “Demokrātija un vieta. Demokrātija un skola. Demokrātija un pilsēta”

Autors: Jānis Ķīnasts, Pilsētvides plānotājs un dizainers, Cēsu Pluriversitātes kurators un oficiālais New Bauhaus vēstnieks. Lai saprastu kopsakarības, vēlams skatīties ievietošanas secībā.

Video skatīt šeit!Vai vieta ir tikai telpa? Kas ir Tavs gravitācijas centrs (lietas, vietas, vērtības, kas Read more
Read More

Demokrātija dabā

Prof., Dr. biol. Arvīda Barševska stāstījums mudina paskatīties uz demokrātiju no cita skatpunkta. Lekcija būs noderīgs materiāls gan izziņai, gan diskusijām pamatskolas un vidusskolas skolēniem.

Lekciju skatīt šeit!

Read More

Aicinām iepazīt dažādus līdzdalības veidus!

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. 

Vairāk lasiet šeit!

Read More

Plakāti diskusijām par demokrātiju, sabiedrību un citām nozīmīgām tēmām.

Plakāti izstrādāti projekta “DemokrātiJĀ” hakatonos “Darīt ir darbības vārds” 2022. gada pavasarī.  Tajos piedalījās skolēni no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Līvānu 1. vidusskolas, Pļaviņu vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja, Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas, Rīgas Read more

Read More