8. Globālā pilsonība

Globālā pilsonība ir piederības izjūta plašākai kopienai, kas pārsniedz valsts robežas, uzsverot mūsu kopējās humānisma vērtības un norādot uz vienojošām saitēm, kas pastāv starp cilvēkiem. Globālā pilsonība balstās uz universālām vērtībām – cilvēktiesībām, demokrātiju, nediskrimināciju un daudzveidību. Tās būtība Read more
Read More

7. Metodes demokrātijas kultūras stiprināšanai

  1. Veidot un praktizēt jaunus paradumus izglītojamo ikdienā: 
    • Organizēt labo darbu stundas, kuru laikā izglītojamie veido prāta vētru par darbiem, kas nepieciešami klasē, izglītības iestādē, novadā vai pilsētā. Pēc iespējas īstenot tās izglītojamo idejas kopā ar tiem audzēkņiem, kuri tam Read more
Read More

6. Demokrātija mācību saturā

Skolēnu pilsoniskā līdzdalība tiek sekmēta gan atbilstošā mācību procesā, gan aktivitātēs ārpus formālās izglītības vides. 

Eiropas Savienības mūžizglītības pamatkompetencēs iekļauta sociālā un pilsoniskā kompetence. Tā sastāv no trim elementiem – zināšanām, prasmēm un attieksmēm/vērtībām.

  • Zināšanas par demokrātiju, tiesībām un Read more
Read More

5. Demokrātija kopienā

Demokrātijā ir jādzīvo!

Tā ir jāmācās un jāpraktizē ik dienu attiecībā pret katru līdzcilvēku un sabiedrības kopējām interesēm – ģimenē, vietējā kopienā, skolā, reģionā un valstī. Demokrātiska izglītības procesa ietvaros, mācoties un attīstot pilsoniskās līdzdalības prasmes, skolēns veido aktīvu Read more

Read More

4. Skolas demokrātijas kultūras pašnovērtējums

Lai sniegtu ierosmi attīstībai, radītu pārdomas par demokrātijas kultūru skolā un atvieglotu iespēju to izvērtēt, projekta “DemokrātiJĀ” ietvaros ir izveidots skolas demokrātijas kultūras pašnovērtējuma rīks:

www.demokratijaskola.lv

Rīks ietver 3 saturiskās daļas, kas ir vienlīdz būtiskas demokrātijas kultūras nodrošināšanai skolā: Read more

Read More

3. Demokrātijas kultūra skolā

Pirmais solis ceļā uz demokrātijas kultūras stiprināšanu skolā ir izpratne par tās nozīmību. Demokrātijas kultūra ir iedzīvotāju vēlme un spēja aktīvi, individuāli un kopā piedalīties sabiedrisku lietu pārvaldībā.

Demokrātijas kultūru raksturo iedzīvotāju aktīvs, efektīvs un ilglaicīgs ieguldījums kopējā labuma Read more

Read More

2. Pilsoniskā sabiedrība

Demokrātija ir valsts pārvaldes forma, kurā vēlēti pārstāvji vada valsti, vienlaikus nodrošinot sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, lai panāktu valsts darbību sabiedrības interesēs

Demokrātija ir iespējama tikai tad, ja tauta ir aktīva lēmumu pieņemšanas procesā. Atbildīgā līdzdalībā: 

Read More

1. Demokrātijas vizītkarte

Demokrātija ir politikas režīms, kurā augstākā vara pieder tautai (pilsoņu vairākumam), kas tieši vai ar vēlētu pārstāvju starpniecību izlemj svarīgākos valsts dzīves jautājumus. (Avots: Tezaurs.lv)

Noskatieties izziņas video “Kas ir demokrātija?” par demokrātijas pirmsākumiem, tās veidiem un līdzdalību!

Video Read more

Read More