Vijam “Uzticēšanās pavedienu”!

Uzticēšanās nav lieta vai vieta, uzticēšanās ir pieredzes plūsma un sajūtu pavediens.  Kā tā vijas cauri Tavam dienas ritmam? Vai Tu uzticies savam dīvānam?  Vai uzticēšanos stiprina kolēģu joki? Kas Tev ir svarīgs, lai Tu uzticētos savai pašvaldībai? Kamēr uzticēšanās pavedienu nesāk vīt, tas bieži ir kā kamols kaklā. Saki NĒ kamolam kaklā – ļauj plūst savām domām un pieredzei, vijot UZTICĒŠANĀS PAVEDIENU. Un nebaidies, šī nav rokdarbu stunda un nav smags fizisks darbs, viss ir kā spēle, bet tomēr pa īstam.

Lai ikvienā kopienā – mājās, darba vietā, pilsētā, sāktu runāt un domāt par uzticēšanos, tās nozīmi un stiprināšanu, piedāvājam izmantot projektā “Uzticēšanās zvaigznājs” izstrādāto metodiku “Uzticēšanās pavediens”.

Aktivitāti var īstenot telpās vai brīvā dabā, dalībnieku skaits – līdz 30 dalībniekiem vienlaikus.

Sagatavošanās aktivitātei un norises varianti

Izdrukājiet šos failus:

Mājās

Darbā

Pilsētā

Failos ir apkopoti 45 priekšnosacījumi (15 katrā), kas rada cilvēku uzticēšanos mājās, darbā un pilsētā. Ierosinām piecas idejas, kā izstrādāto metodiku izmantot domāšanai un jēgpilnu sarunu veidošanai.

  • Klusā diskusija. Katrs dalībnieks saņem vienu lapu ar 15 uzticēšanās priekšnosacījumiem, izlasa tos un 5 minūtes, neatraujot roku no lapas, raksta savas pārdomas par tiem, apstrīd, papildina, precizē. Aktivitātes noslēgumā katrs pārlasa uzrakstīto un rezumē vienā teikumā: “Uzticēšanos mājās/darbā/ pilsētā, manuprāt, veicina…”.
  • Balsošana ar kājām. Dalībnieki nostājas telpas vidū, aktivitātes vadītājs informē, ka sauks dažādus apgalvojumus par uzticēšanos. Ja dalībnieks konkrētajam apgalvojumam piekrīt, nostājas vienā telpas pusē (norāda kurā), ja nepiekrīt – otrā. Aktivitātes vadītājs sauc definētos uzticēšanās priekšnosacījumus, piemēram, uzticēšanos mājās veicina mammas labā panna. Tie dalībnieki, kuri piekrīt apgalvojumam, nostājas norādītajā telpas pusē. Katra grupa (pārstāvji) pamato savu izvēli.  
  • Ja vēlaties aktivitāti veidot tikai kā dalībnieku sarunu – katram izdrukājiet vienu eksemplāru, ļaujot katrā lapā izvēlēties 3 individuāli nozīmīgākos kritērijus vai mudināt nozīmīguma secībā sagrupēt visus kritērijus – savu izvēli katrs pamato sarunas laikā. Sarunas var veidot pāros vai grupās. Ja nepieciešams, dalībnieki dotos priekšanosacījumus papildina ar saviem.
  • Ņemiet trīs baltas lapas un uzrakstiet tām virsrakstus: Mājās, Darbā, Pilsētā. Failos pievienotie kritēriji tiek izdrukāti un sagriezti tik eksemplāros, cik dalībnieku piedalās. Katrs dalībnieks izvēlas trīs nozīmīgākos priekšnosacījumus katrā vidē un pielīmē tos pie lapas. Noslēgumā tiek pārrunāta iegūtā informācija, fokusējoties uz dalībniekiem svarīgākajiem uzticēšanās priekšnosacījumiem, analizējot esošo situāciju un radot idejas, kā tos stiprināt.
  • Aktivitātei tiek izmantots Pasaules kafejnīcas formāts. Vadītājs iepazīstina dalībniekus ar diskusiju jautājumu “Kā stiprināt uzticēšanos?”. Telpā ir 3 galdi (MĀJĀS, DARBĀ, PILSĒTĀ), pie katra 5-6 krēsli, uz galda lapas, līme, šķēres, izdrukātas lapa ar uzticēšanās priekšnosacījumiem, rakstāmie. Diskusija pie katra galda notiek 15 minūtes, diskusijas rezultātā katra grupa, izmantojot dotos priekšnosacījumus, izveido vienu lapu ar saviem uzticēšanās priekšnosacījumiem konkrētajā vidē. Izveidotā lapa tiek atstāta kā uzskates materiāls nākamai grupai. Pēc 15 minūtēm grupa maina atrašanās vietu – dodas pie cita galda. Noslēgumā tiek veidota diskusija trīs daļās, katru daļu vada viena grupa, apkopojot konkrētās vides uzticēšanās kritērijus no visu grupu lapām. Grupas uzdevums ir ne tikai prezentēt redzamo, bet uzdot jautājumus, lai detalizētāk izprastu citu viedokli, papildināt to ar pieredzes stāstiem u.c.  Noslēgumā katra grupa atbild uz diskusijas jautājumu – “Kā stiprināt uzticēšanos?”.

Izstrādātā metodika rosina sarunas par nozīmīgo, mudina paust personīgo viedokli, dalīties pieredzē, kā arī izzināt citu domas un viedokli.

Projektu “Uzticēšanās zvaigznājs” īsteno biedrība Eiropas Kustība Latvijā. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

11.06.2024