Galda spēle DemokrātiJĀ

Spēles mērķis ir veidot savu valsti, izprast demokrātijas pamatelementu nozīmību, kā arī apzināties demokrātiskas valsts iespējas un riskus.

Ar vienu spēles komplektu spēlē piedalās 3 līdz 6 spēlētāji. Ja spēlē vienlaicīgi piedalās vairākas grupas (ar vairākiem spēles komplektiem), ir nepieciešams spēles vadītājs, kurš dod uzdevumus, seko līdzi laikam, fiksē atbildes un vada diskusijas.

Spēle sastāv no: diviem apļiem “VALSTS” un “DEMOKRĀTIJA”, 6 oranžām kartītēm (valsts pārvaldības elementi), 24 zilām kartītēm (demokrātijas iezīmes) un 14 sarkanām spēles kartītēm (demokrātijas apdraudējumi).

Spēles pamatprincipi:

  • spēlē nav pareizu, nepareizu atbilžu vai viedokļu;
  • spēlē aktīvi piedalās ikviens spēlētājs;
  • spēlētāji māca un mācās viens no otra.

Nepieciešamie resursi spēles norisei:

Spēles aptuvenais ilgums: 1–2 akadēmiskās stundas.

Spēles 3. posmam tiek piedāvāti papildmateriāli ŠEIT!

Kā spēlēt ?

Seminārs par projektu “DemokrātiJĀ”. Sākot no 21. min, stāstījums par galda spēli. Ieraksts pieejams ŠEIT!

Noskaties, kā spēlē veicās Ralfam Eilandam, Sanitai Osipovai un citiem

Spēlē ietverti termini un jēdzieni: valsts, demokrātija, valsts pārvalde, noteikta valsts teritorija, iedzīvotāju identitāte, tiesu vara un tiesībsargājošās iestādes, valūta, lēmējvara un izpildvara, mediju brīvība, tiesu vara, tiesības iegūt izglītību, vārda brīvība, referendums, tiesībsargs, biedrošanās brīvība, mediju daudzveidība, sociālais nodrošinājums, tiesības uz privātumu, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā, vispārējās vēlēšanu tiesības, brīvas un godīgas vēlēšanas, ilgtspējīga attīstība, diskriminācijas aizliegums, ticības un uzskatu brīvība, konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, valsts pārvaldes caurredzamība, pulcēšanās brīvība, nevainīguma prezumpcija, diskriminācija, neuzticēšanās politiķiem, terorisms, korupcija, valdības īstenota iedzīvotāju uzraudzība, pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu ierobežošana, varas ļaunprātīga izmantošana, neuzticēšanās demokrātiskai sistēmai, populisms, negodīgas vēlēšanas, cenzūra, ekstrēmisms, represijas, neilgtspējīga attīstība.

Izziņas avoti:

Latvijas Republikas Satversme https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme

Nacionālā enciklopēdija (šķirkļi demokrātija, valsts pārvalde Latvijā, tiesu vara u.c.) https://enciklopedija.lv/

Skaidrojošā vārdnīca www.tezaurs.lv

Centrālā vēlēšanu komisija www.cvk.lv

Latvijas Republikas tiesībsargs https://www.tiesibsargs.lv/

Spēles latviskā versija izstrādāta projektā ”DemokrātiJĀ”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Projektu īsteno Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS.

Pateicamies par atbalstu Ziemeļvalstu Ministru padomes birojam Latvijā. Spēles sākotnējā versija ar nosaukumu “Democracy Cake”, izstrādāta “The Rafto Foundation”.

01.02.2022