Par projektu “Uzticēšanās zvaigznājs”

Projektu “Uzticēšanās zvaigznājs” īsteno biedrība Eiropas Kustība Latvijā. Projektā tiks izveidotas un aprobētas divas metodikas sociālās un politiskās uzticēšanās līmeņa vairošanai Latvijas sabiedrībā, stiprinot uzticēšanos gan skolēnu un jauniešu, gan pieaugušo mērķgrupās. Skolēnu un jauniešu mērķgrupai tiks izstrādāta un plaši ieviesta metodika, kā arī daudzveidīga atbalsta materiālu kopa, izmantojot individuālu pieeju un spēliskošanas elementus. Pieaugušo mērķgrupai izstrādātā metodika tiks ieviesta pilsētas svētkos un citos publiskos pasākumos, veidojot Dzīvās uzticēšanās sienu. Projekta īstenošanā tieši tiks iesaistīti vairāk nekā 1500 dalībnieki. Projekta aktivitāšu kopums un sasniedzamie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji aktualizēs uzticēšanās nozīmīgumu un vairos uzticēšanās spēju sabiedrībā, tādējādi gan mazinot sociālās un politiskās uzticēšanās plaisu, gan sniedzot būtisku ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, ilgtspējīgā attīstībā un demokrātijā Latvijā.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

04.04.2024