Biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” sadarbībā ar Fondu atvērtai sabiedrībai “DOTS” īsteno projektu “DemokrātiJĀ!”. Mēs to darām, lai sekmētu Latvijas skolu JĀ! demokrātijas kultūras stiprināšanai skolas ikdienā, apzinoties, ka nav pietiekami mācīt par demokrātiju, jo demokrātijā ir jādzīvo.

Ikviena izglītības procesā iesaistītā JĀ! demokrātiskai un cieņpilnai apziņai, stājai un saziņai klasē, skolā, pilsētā, valstī ir mūsu nākotnes pamats. Šodien dzīvojam brīvā un demokrātiskā vidē, pateicoties iepriekš teiktajiem JĀ: 677 084 JĀ! par demokrātisku Latviju Satversmes sapulces vēlēšanās pirms 100 gadiem; 138 JĀ! par tautas prasīto neatkarības atjaunošanu pirms 30 gadiem; 676 700 JĀ referendumā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

Lai sniegtu atbalstu skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai,  mudinot teikt savu JĀ! demokrātijai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai, tiek īstenots projekts “DemokrātiJĀ!””, nodrošinot  daudzpusīgu, stratēģisku, sistemātisku un ilgtspējīgu atbalstu, sākot no institucionālās līdz individuāli emocionālajai videi. Projekts ietver metodisku un organizatorisku atbalstu, aptverot didaktikas triādi:  saturs, skolēns, skolotājs, neaizmirstot arī vecāku un skolas vadības īpašo nozīmi.

Projekta aktivitātes grupētas četros moduļos:

– modulis “Plāns” (fokuss – laba pārvaldība, demokrātiskas vides veidošana);

– modulis “Gudrība” (fokuss – pedagogu tālākizglītība);

– modulis “Elpa” (fokuss – jauniešu demokrātijas pratības stiprināšana);

– modulis “Brīvība” (pilsoniskā aktivitāte visos izglītības līmeņos).

Projekta rezultāts tieši ietekmēs ne mazāk kā 10 000 jauniešu un pedagogu ikdienu, stiprinot demokrātijas kultūru skolas ikdienā un sekmējot pilsonisko aktivitāti.

Tālrunis saziņai +371 22144144, info@eiropaskustiba.lv

Aktuālāko informāciju skaties arī facebook lapā – Demokrātija skolā

Projektu ”DemokrātiJĀ” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ
un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijas skolās, pilnveidojot izglītības procesa dalībnieku izpratni, zināšanas, mērķtiecīgi sekmējot demokrātiju atbalstošas vides izveidi un nostiprināšanos. Kopējais projekta finansējums ir 104 987,69  eiro. Projekts tiek īstenots no 01.09.2020. līdz 31.08.2022.

Sīkdatņu politika.