E-kurss

E-kursa saturs ir piemērots ikvienam interesentam. Tajā strukturēta daudzveidīga informācija, kas koncentrēti un mērķtiecīgi ļauj atkārtot jau zināmo un vienlaikus sekmē tēmas vispusīgāku un dziļāku izpratni. Katrai tēmai ir izstrādāts pamata saturs, kā arī sniegtas norādes uz papildu informāciju.

E-kurss ir strukturēts 8 nodarbībās:

1. Demokrātijas vizītkarte

2. Pilsoniskā sabiedrība

3. Demokrātijas kultūra skolā

4. Skolas demokrātijas kultūras pašnovērtējums

5. Demokrātija kopienā

6. Demokrātija mācību saturā

7. Metodes demokrātijas kultūras stiprināšanai

8. Globālā pilsonība

16.09.2022