Spēle “Vērtību ABC”


Spēle „Vērtību ABC” ir izstrādāta projektā „Eiropas pēdas Latvijā”, kura laikā vairāk nekā 800 jauniešu no visas Latvijas dalījās ar savām vērtībām. „Vērtību ABC” aktualizē latvisko identitāti veidojošās vērtības, rosinot nostiprināt un papildināt savas zināšanas par Latvijas kultūrtelpu dažādos laika lokos. Spēlē vērtību izpratne tiek paplašināta, tradicionālās vērtības papildinot ar spilgtām Latvijas personībām, vēstures notikumiem, jēdzieniem un simboliem. Spēle aicina skolēnus integrēt esošās zināšanas dažādos kontekstos, būt radošiem un improvizēt. Lai veicinātu zināšanu pilnveidi, katra spēles kārts ietver saistošu informāciju. Kārts pamatinformācija ir papildināta ar konkrēto vērtību raksturojošiem atslēgvārdiem kā mirkļbirkām (#), mudinot skolēnus meklēt papildu informāciju.

Spēles noteikumi

Spēles kartītes

08.09.2022