E-kurss

4. Skolas demokrātijas kultūras pašnovērtējums

Lai sniegtu ierosmi attīstībai, radītu pārdomas par demokrātijas kultūru skolā un atvieglotu iespēju to izvērtēt, projekta “DemokrātiJĀ” ietvaros ir izveidots skolas demokrātijas kultūras pašnovērtējuma rīks:

www.demokratijaskola.lv

Rīks ietver 3 saturiskās daļas, kas ir vienlīdz būtiskas demokrātijas kultūras nodrošināšanai skolā: – skolas pārvaldība, – skolas ikdienas dzīve, – pilsoniskums un demokrātija. Katra raksturlieluma izvērtēšanai tiek piedāvāti pieci kritēriji, kā arī vieta idejām, kas nāk prātā, strādājot ar pašnovērtējuma rīku.

Pašnovērtējuma rīku var izmantot individuāli vai komandā: 

  • Individuālie vērtējumi ļauj uzzināt dažādu iesaistīto pušu viedokļus, sniedz iespēju salīdzināt un analizēt šos viedokļus, izvērtēt, cik lielā mērā cilvēki jūtas iesaistīti skolas demokrātijas kultūras veidošanā. Svarīgs ir visu mācību kopienas dalībnieku (skolotāju, skolas administrācijas, skolēnu, vecāku, pašvaldības pārstāvju un sociālo partneru) viedoklis;
  • strādājot ar pašnovērtēšanas rīku komandā, diskutējiet par katru kritēriju, apspriediet piedāvātā rādītāja pilnveides iespējas. Demokrātija ir ne tikai mērķis, bet arī process! Noslēgumā jūs iegūsiet vizuālu (grafisku) novērtējuma attēlu, kur būs redzams, kuras jomas un raksturlielumi ir labi attīstīti un kuras pilnveidojamas, lai varētu skaļi teikt: „Demokrātijai mūsu skolā – JĀ!”