Jauniešu līdzdalība un
skolēnu pašpārvaldes:
esošā prakse un potenciāls attīstībai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iniciēja šī pētījuma īstenošanu un pētījumam bija divi galvenie mērķi: (1) apzināt skolēnu pašpārvalžu darbības esošo praksi un potenciālu attīstīt pašpārvaldes kā skolēnu sabiedriskās un pilsoniskās līdzdalības mehānismu; (2) izvērtēt atklāto projektu konkursa ietvaros īstenoto projektu pieredzi, novērtējot šādu projektu potenciālu jauniešu psihoemocionālās veselības stiprināšanā un netieši arī pašpārvalžu kā līdzdalības mehānisma attīstībā.
Ziņojumā apkopoti izpētes ietvaros iegūtie dati, mērķgrupu viedokļi, kā arī sniegta kontekstuāla
informācija par Latvijas jauniešu līdzdalības praksēm kopumā

Ziņojums pieejams ŠEIT!

06.07.2022