Video lekciju cikls “Demokrātija un vieta. Demokrātija un skola. Demokrātija un pilsēta”

Autors: Jānis Ķīnasts, Pilsētvides plānotājs un dizainers, Cēsu Pluriversitātes kurators un oficiālais New Bauhaus vēstnieks. Lai saprastu kopsakarības, vēlams skatīties ievietošanas secībā.

Video skatīt šeit!
Vai vieta ir tikai telpa? Kas ir Tavs gravitācijas centrs (lietas, vietas, vērtības, kas Tevi satur kopā)?
Kā skola saistās ar jēdzieniem, kas raksturo demokrātiju: vieta, telpa, robežas, ainavas, limiti, prasmes, gaisotne, laiks, rūpes un gādība?
Kāda būs rītdienas skola? Kā nepazaudēt skolas dziļumu?
Kā skola var radīt rūpes un gādību par pasauli, proaktīvu interesi par citu tiesībām, labklājību un brīvībām?
Video skatīt šeit!
Kā pārtraukt mācīties lietas un atmācīties tās lietas, kas dara pāri pasaulei?
Kā skolu pārveidot par vietu, kur cilvēks kļūst par cilvēku?
Kā sagatavot bērnu dalībai demokrātiskā sabiedrībā?
Kā jūs sarunājaties skolā? Kā saruna top par dialogu? Vai skolā tiek izkopta vēlme iedziļināties un izprast, kāpēc otrs domā citādi?
Ko Tu ienes pasaulē? Vai Tu vairāk saki vai klausies?
Vai mēs mācamies ievērot un rūpēties par citu cilvēku brīvībām?
Video skatīt šeit!
Kas ir pilsēta?
Kāpēc jebkura pilsēta ir skola?
Vai mēs protam būvēt pilsētas, ievērojot tajās visu brīvības?
Kādai jābūt pilsētai, lai tajā praktizētu demokrātiju?
Kā skolu un pilsētu radīt par mājām?
Vai mēs lokālajā protam saskatīt globālo?
01.07.2022