Profesionālās pilnveides e-kurss “DemokrātiJĀ”

Aicinām pedagogus pieteikties profesionālās pilnveides e-kursam “DemokrātiJĀ” (8h) Noskaties video!

E-kurss izstrādāts dažādu mācību jomu pedagogiem, pilnveidojot izpratni un zināšanas par demokrātisku izglītības procesu un pilsoniskās lietpratības stiprināšanas iespējām skolā. E-kurss ir izvietots projekta “Skola2030” mācīšanās platformā “Skolo.lv”.

Pieteikšanās e-kursam – https://ej.uz/e-kurss_skolotajiem_demokrātijĀ

Par kursa apguvi dalībnieki saņems Apliecinājumu (8h).

Projektu ”DemokrātiJĀ” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ

un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

25.03.2022