Projekta “DemokrātijJĀ” apskats

21. februārī notika seminārs pedagogiem, kurā iepazīstinājām ar projektā “DemokrātiJĀ” paveikto – demokrātijas kultūras pašnovērtējuma rīku, metodiskā atbalsta izdevumu “Ideju strops”, metamo kauliņu komplektu, e-kursu pedagogiem un stratēģijas galda spēli “Demokrātijā”.

Skatiet semināra ierakstu šeit!

24.02.2022