Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātiskā sabiedrībā

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) no 2021. gada 15. maija līdz 2021. gada 31. decembrim īstenoja projektu “Skolēnu līdzdalības tīkls”. Projekta galvenais mērķis bija stiprināt skolu kapacitāti un zināšanas, iesaistot skolēnus lēmumu pieņemšanā savās skolās un pašvaldībās, sniedzot priekšzināšanas tajā, kā uzraudzīt lēmumu izpildi un prasīt atklātību.

Izziņas materiāls

19.02.2022