Metamo kauliņu komplekts jēgpilnām sarunām klasē!

Metamo kauliņu komplektā ir trīs metamie kauliņi. Katrs no tiem ir savā krāsā un sasniedz citu mērķi.

Dzeltenais kauliņš ietver jautājumus par klasi: Kā klasē ierosināt jaunas idejas?; Kā risināt konfliktus klasē?; Kā klasē vienoties par kādu ideju?; Kā rīkoties, ja citi klasē neatbalsta tavu ideju?; Kā klasē ņemt vērā ikviena viedokli?; Kā veidot draudzīgāku klasi?

Zaļais kauliņš mudina pabeigt teikumus: Ja es būtu skolas direktors…; Ja es nepiekrītu citu viedoklim…; Ja es vēlos klasē ko mainīt…; Ja redzu, ka kādu klasē aizvaino…; Ja manas domas neņem vērā…; Ja man ir ideja… .

Sarkanais kauliņš rosina atbildēt uz jautājumiem: Kāpēc ir svarīgi apspriest lēmumus?; Kāpēc par lēmumiem balso?; Kāpēc rodas konflikti; Kāpēc ir svarīgi zināt, kas notiek pasaulē?; Kāpēc ir svarīgi paust savas domas?; Kāpēc cieņa ir svarīga?

Lai dažādotu metamo kauliņu izmantošanu, pie katra jautājuma ir pievienoti simboli:

egle – doma jāizsaka, uzkāpjot uz krēsla;
sirds – doma jāizsaka gan bērnam, kura rokās ir metamais kauliņš, gan pa labi un pa kreisi stāvošajam bērnam;
saule – doma jāizsaka plati smaidot;
mēness – bērns, kura rokās ir metamais kauliņš, pats var neatbildēt, bet nodod kauliņu citam bērnam pēc izvēles;
izsaukuma zīme – doma jāizsaka vienā minūtē (tiek uzņemts laiks).

Uzsākot sarunu, skolēni var izvēlēties vienu no simboliem un sarunu veidot pēc šī simbola noteikumiem. Ja jums ir citas idejas – droši lieciet tās lietā!

Metamos kauliņus var mest un ķert; var skaitīt skaitāmpantu – pie kura skolēna apstājas, tas atbild uz jautājumu vai pabeidz teikumu; var skanēt mūzika un kauliņš tiek padots no rokas rokās – kā mūzika apklust, bērns, kura rokās ir kauliņš, atbild uz jautājumu u.c.

Piedāvājam arī iespēju izdrukāt un izveidot metamo kauliņu komplektu (A3 lielums)!

Dzeltenais Zaļais Sarkanais

Lai demokrātiskas sarunas!

11.02.2022