Jaunais Ideju strops 7/2021 ceļo pie jums

Mēs katrs esam nozīmīgs, veidojot labāku valsti, Eiropu un pasauli. Pie Jums dodas jaunākais Ideju strops Nr.7, kas informē, iesaista, iedvesmo un atbalsta pedagogus.

Šoreiz ņemot vērā attālināto mācību procesu, piedāvājam  virtuālo klases stundu www.esmaja.lv. 1.–3. klasei tiek piedāvāta nodarbība „Eiropas ABC”, 4.–6. klasei „Eiropas pētnieks”, 7.–9.klašu skolēniem „Ar Eiropu uz Tu”, vidusskolas skolēniem „Man pieder Eiropa”.

Veidojiet skolēnos pieradumu izteikt savu viedokli, atbalstīt vai apstrīdēt idejas, balsot! Lai to īstenotu šajā Ideju stropā esam apkopojuši aktuālos balsojumus un platformas, kurās balsot vai izteikt savus priekšlikumus ir aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Ideju strops 7/2021 – lasīt šeit!

19.10.2021