Metodiskais materiāls par sociālās un pilsoniskās kompetences stiprināšanu

Latvijas delegācijai iepazīstot Izraēlas izglītības sistēmu pilsoniskās izglītības fokusā un balstoties uz vizīšu laikā iegūto informāciju, iepazītajiem labās prakses piemēriem, ir izstrādāts metodisks līdzeklis pedagogiem par sociālās un pilsoniskās kompetences stiprināšanu mācību procesā, kas īpaši nozīmīgi ir Latvijai, uzsākot kompetencēs balstīta izglītības satura īstenošanu.

10.09.2021